PIGGY เลี้ยงหมูกับเพื่อน - นโยบายความเป็นส่วนตัว

แก้ไขล่าสุด: กุมภาพันธ์ 2565

 

PIGGY (“เลี้ยงหมูกับเพื่อน”) พัฒนา เผยแพร่ และดำเนินการเกมสำหรับอุปกรณ์พกพา “Android และ IOS”

PIGGY เลี้ยงหมูกับเพื่อน  เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และมุ่งมั่นที่จะทำให้การปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลของคุณโปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้น นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีที่เรารวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และจะมีผลเมื่อใดก็ตามคุณ ติดตั้งแอปของเราและเล่นเกมของเรา หรือเข้าถึงหรือใช้บริการใดๆ ของเรา

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการบรรยายนโยบายของเราเกี่ยวกับ

·       การเก็บรวบรวมข้อมูล

·       การใช้ข้อมูล

·       การจัดเก็บและการเก็บรักษา

·       การรักษาความปลอดภัยข้อมูล

·       สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

·       อัปเดตและวิธีการติดต่อเรา

 

เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายนี้และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจและยอมรับอย่างเต็มที่ หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้โปรดเลิกใช้และหลีกเลี่ยงการใช้บริการของเรา คุณมีสิทธิ์เลิกใช้บริการของเราโดยเป็นผลจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ

คุณไม่ได้ถูกกำหนดโดยกฎหมายว่าต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่เรา แต่หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว เราจะไม่สามารถให้ความครบครันหรือประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้บริการของเราแก่้คุณได้ (ตัวอย่างเช่น คุณอาจยังสามารถเล่นเกมของเราได้โดยไม่ต้องเชื่อมโยงบัญชี Facebook แต่คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติเครือข่ายทางสังคมของพวกเขาได้)

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขของ PIGGY เลี้ยงหมูกับเพื่อน

ซึ่งปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้ที่https://www.piggy.com

 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่รวบรวมหรือสร้างโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลที่ได้รับจาก Facebook และช่องทางอื่น : เมื่อคุณเชื่อมโยงเกมเข้ากับบัญชี Facebook เราจะได้รับการเข้าถึงโปรไฟล์สาธารณะของคุณ รวมถึง (จนถึงขอบเขตที่คุณกำหนดว่าเป็น "สาธารณะ") ตามที่สามารถทำได้ชื่อเต็มของคุณ (ที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้กับ Facebook) และรายชื่อเพื่อนของคุณที่เล่นเกม สิ่งนี้ยังช่วยให้เราสามารถแสดงภาพโปรไฟล์สาธารณะของคุณและเพื่อนของคุณในเกมและเพื่อสร้างรายชื่อเพื่อนในเกมของคุณได้

2. การใช้ข้อมูล

พื้นฐานทางกฎหมายของเราในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เฉพาะที่ข้อมูลของคุณจะถูกนำไปประมวลผล อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปเราจะใช้สิ่งต่อไปนี้

"การดำเนินการตามสัญญา" - เราจะใช้พื้นฐานนี้สำหรับการประมวลผลที่จำเป็นในการจัดทำเกม รวมถึงคุณสมบัติทางสังคมในเกม เมื่อคุณเลือกเข้าสู่ระบบด้วย Facebook และบริการสนับสนุนที่มีให้ใช้งานสำหรับคุณ และเพื่อส่งการสื่อสารในบริการ

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความยินยอมของคุณ  คุณสามารถถอนคำยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยติดต่อเรา

"ประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย"

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเป็นไปตามประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราในการบำรุงรักษาและปรับปรุงบริการและข้อเสนอของเรา การทำความเข้าใจวิธีการใช้บริการของเรา การให้บริการโฆษณาที่มีประสิทธิผลภายในเกมของเราและผ่านช่องทางอื่นๆ การปรับปรุงบริการลูกค้าและการดำเนินการสนับสนุนของเรา และการปกป้องและการรักษาความปลอดภัยให้ผู้ใช้ของเรา ตัวเราเอง และบริการของเรา

"การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย"

ในบางกรณี เราอาจดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมาย เช่น ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ หรือหากเราได้รับคำสั่งจากศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล

วัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล อธิบายไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้

เพื่อให้คุณสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นอื่น ในเกมได้

3. การจัดเก็บและการเก็บรักษา

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการดูแลรักษา ประมวลผล เข้าถึง และจัดเก็บโดย PIGGY เลี้ยงหมูกับเพื่อน

โปรดทราบว่า ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด เราไม่มีภาระผูกพันในการเก็บข้อมูลของคุณสำหรับช่วงเวลาใดๆ และมีอิสระที่จะลบข้อมูลเหล่านั้นอย่างปลอดภัยด้วยเหตุผลใดๆ และในเวลาใดก็ได้ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ

4. การรักษาความปลอดภัยข้อมูล

เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราและผู้ให้บริการของเราถือครอง เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ทางขั้นตอนดำเนินงาน และทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมถึงการเข้ารหัสตามที่พิจารณาว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราไม่สามารถและจะไม่รับประกันการป้องกันและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลใด ที่เก็บไว้กับเราหรือกับบุคคลที่สามตามที่อธิบายไว้ในข้อ 6 ข้างต้นอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยใดก็ตาม

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณต้องการจัดการข้อมูลที่เราได้รับเกี่ยวกับคุณจากแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามที่คุณเล่นเกมของเรา เช่น Facebook, Apple หรือ Google โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามสำหรับการอัปเดตข้อมูลของคุณและการเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ

6. อัปเดต วิธีการติดต่อเรา

การอัปเดตและการแก้ไขปรับปรุง เราอาจปรับปรุงและแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราวโดยการโพสต์ฉบับแก้ไขปรับปรุงในบริการของเรา ฉบับแก้ไขปรับปรุงจะมีผลบังคับใช้ วันที่เผยแพร่ เราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ที่เกี่ยวข้อง ผ่านวิธีการสื่อสารใด ที่เรามี หรือในบริการ หลังจากระยะเวลาแจ้งให้ทราบนี้ ถือว่าคุณยอมรับการแก้ไขปรับปรุงทั้งหมด หากคุณไม่เห็นด้วยที่จะถูกผูกมัดตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่หรือฉบับแก้ไข คุณจะต้องหยุดใช้บริการ

7. ฉบับที่มีผลควบคุม

นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกร่างขึ้นในภาษาไทยซึ่งเป็นต้นฉบับและเป็นฉบับที่มีผลควบคุมของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การแปลนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นภาษาอื่นเป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่มีผลควบคุมความหมายหรือการบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างความหมายของฉบับแปลใด ของนโยบายความเป็นส่วนตัวกับฉบับภาษาไทย ความหมายของฉบับภาษาไทยจะมีผลบังคับ

8. วิธีลบข้อมูลผู้ใช้

คุณสามารถเข้าไปที่การตั้งค่าแอพและเว็บไซต์ ของ FaceBook จากนั้นเลื่อนหาแอพ PIGGY เลี้ยงหมูกับเพื่อน จากนั้นเลือกลบแอพนี้ ข้อมูลของผู้ใช้จะถูกลบออกโดยทันที